Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: CNC tehnologija v lesarstvu
  • Predavatelj: Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Prvi redni (23030)
  • Datum roka: 10. 3. 2023

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100130269 
    2 12100130270