Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: Poslovno sporazumevanje in vodenje
  • Predavatelj: Magdalena Udovč
  • Vrsta roka: Drugi redni (23020)
  • Datum roka: 29. 3. 2023

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.