Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: Praktično izobraževanje 1 (M1...M3)
  • Predavatelj: Marjan Hočevar, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi redni (22857)
  • Datum roka: 15. 2. 2023

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100130282