Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: CNC tehnologija v lesarstvu
  • Predavatelj: Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (22639)
  • Datum roka: 11. 11. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.