Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: Varstvo pri delu, požarna var. in var. okolja
  • Predavatelj: mag. Miro Škufca, univ. dipl. inž. kmet.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (22502)
  • Datum roka: 21. 11. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.