Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Avtomatizacija in robotika
  • Predavatelj: Andrej GORENC, univ. dipl. inž. el., Andrej GORENC, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Tretji redni (22307)
  • Datum roka: 13. 9. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.