Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Strojni elementi (izbirni)
  • Predavatelj: Aleksander VRŠČAJ, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Drugi izredni (22268)
  • Datum roka: 7. 9. 2022
  • Opomba: popravek datuma

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.