Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Snovanje in konstruiranje orodij
  • Predavatelj: Jožef PUCIHAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (21625)
  • Datum roka: 16. 11. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.