Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Računalništvo
  • Predavatelj: Tomaž FERBEŽAR, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (21624)
  • Datum roka: 30. 11. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.