Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Elektrotehnika (izbirni)
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (21614)
  • Datum roka: 11. 11. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.